Apel o ratunek dla szpitala

Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Niezależny Związek Zawodowy “Solidarność” oraz Związek Zawodowy Salowych i Sanitariuszy apelują do podlaskich parlamentarzystów o podjęcie działań, które poprawią finansowanie Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy w dobie pandemii. Autorzy pisma oczekują od parlamentarzystów pilnego zwrócenia się do NFZ celem opracowania rozwiązań legislacyjnych, które pomogą w ograniczeniu skutków epidemii oraz przyczynią się do zachowania płynności finansowej szpitala. Związkowcy wnioskują m.in. o podniesienie aktualnych wycen świadczeń zdrowotnych w psychiatrii z uwzględnieniem realnych kosztów funkcjonowania szpitala w czasie z koronawirusem. Chcą też rocznego zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, placówka musi być utrzymywana w pełnej gotowości, a to generuje koszty, bez względu na liczbę wykonywanych świadczeń. Związkowcy krytykują pomysł utworzenia w szpitalu oddziałów jednoimiennych dla chorych psychicznie i jednocześnie chorych na COVID-19. Szacują, że takie przedsięwzięcie to ogromne koszty. Na dodatek funkcjonowanie oddziałów zakaźnych wiąże się z zatrudnieniem anestezjologów, internistów, specjalistów chorób zakaźnych. A tych, jak wiadomo, brakuje w systemie ochrony zdrowia. Do tego dochodzą koszty zakupu sprzętu medycznego do podtrzymywania życia i odpowiednie dostosowanie infrastruktury szpitalnej.

http://www.bialystokonline.pl/pandemia-pograza-szpital-psychiatryczny-w-choroszczy,artykul,120271,1,1.html
https://ddb24.pl/artykul/pandemia-kladzie-szpital/1087878
https://poranny.pl/pandemia-pograzy-szpital-w-choroszczy-zwiazkowcy-apeluja-o-pomoc/ar/c14-15225152