Akty prawne

Akty prawne – projekty

 

Akty prawne – obowiązujące

 

 

Wzór pisma dot. ochrony pracowników wraz z uzasadnieniem
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Rejestracja w KRS

 

Statut Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia