“Forum Podlasia” w Radiu Białystok

Dnia 6 kwietnia 2020 r., inaczej niż zwykle, bo zdalnie, gośćmi Lecha Pilarskiego byli:
Jarosław Niczewski – przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ w Podlaskiem,
Józef Mozolewski – przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność,
Eugeniusz Muszyc – szef Forum Związków Zawodowych na Podlasiu.
Specjalne czasy wymagają specjalnych rozwiązań. Rozmawiano o trudnych wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia, o ograniczeniach w codziennym funkcjonowaniu, ale przede wszystkim o tarczy antykryzysowej i utrudnieniach dla pracodawców i pracowników.

Audycja do wysłuchania na stronie:
https://www.radio.bialystok.pl/forumpodlasia/index/id/181828