“Forum Podlasia” w Radiu Białystok

Dnia 9 listopada 2020 r. odbyła się cykliczna audycja Radia Białystok pt. “Forum Podlasia”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbyło się w formule zdalnej.
Gośćmi Lecha Pilarskiego byli:
Jarosław Niczewski – przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ w Podlaskiem,
Józef Mozolewski – przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność,
Eugeniusz Muszyc – szef Forum Związków Zawodowych na Podlasiu.
Rozmawiano o sytuacji gospodarczej, która staje się coraz trudniejsza, bo rząd zamyka kolejne branże. Jaka jest opinia związków zawodowych o tych działaniach? Omawiano wątpliwości dotyczące Rady Dialogu Społecznego.