Konferencja prasowa przeciwko odwołaniu Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim, Bożenę Grotowicz, odwołały władze powiatu bielskiego tłumacząc swoją decyzję konfliktem w kierownictwie. Nie zgadzają się z tym pracownicy szpitala, związkowcy, przedsiębiorcy z regionu oraz sama zainteresowana. W dniu 27 stycznia 2021 r. przewodniczący Podlaskiej Federacji ZZ POZ, Eugeniusz Muszyc, zwołał konferencją prasową, w której pracownicy szpitala i związkowcy wyrazili swoje oburzenie decyzją podjętą przez władze powiatu i jednogłośnie poparli panią dyrektor. Bożena Grotowicz zarządzała szpitalem w Bielsku Podlaskim przez prawie 20 lat. Placówka zajęła 8. miejsce w Rankingu “Bezpieczny szpital 2020” organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. O jej odwołaniu mówiono na konferencji prasowej jako o pomyłce, skandalu oraz wielkiej szkodzie dla załogi szpitala i pacjentów.
Przebieg całej konferencji prasowej oraz więcej informacji w linkach:
https://www.facebook.com/dziendobrybialystok/videos/227345855717959/
https://ddb24.pl/artykul/na-odwolanie-dyrektorki/1132106
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/195650
https://poranny.pl/dyrektor-szpitala-w-bielsku-oficjalnie-odwolana-zarzad-powiatu-podjal-uchwale-zastapi-ja-arsalan-azzaddin/ar/c14-15411443
https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/31474-przez-lata-chwalil-teraz-zwalnia-dlaczego-starosta-odwolal-dyrektor-szpitala-w-bielsku-komentarze-snarskiego-i-grotowicz-wideo