“Forum Podlasia” w Radiu Białystok

Dnia 6 kwietnia 2020 r., inaczej niż zwykle, bo zdalnie, gośćmi Lecha Pilarskiego byli: Jarosław Niczewski - przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ w Podlaskiem, Józef Mozolewski – przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Eugeniusz Muszyc – szef Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Specjalne czasy Czytaj więcej

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku odbyły się 11.03.2020r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Wziął w nich udział Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie obrad były: sytuacja epidemiologiczna w województwie podlaskim i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu Czytaj więcej

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

9 marca 2020 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W trakcie posiedzenia podjęto szereg uchwał i przyjęto sprawozdanie z działalności PRRP w 2019 roku. Zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy na aktywne Czytaj więcej