Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

29 czerwca 2021 r. obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone było tematowi ochrony środowiska w regionie. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ograniczać działania negatywnie wpływające na stan środowiska? Pierwsza część obrad dotyczyła obszarów działań samorządu województwa związanych z ochroną środowiska takich jak: wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, nakładanie kar za zniszczenie terenów zielonych czy pobieranie opłat środowiskowych od przedsiębiorców. Następnie dyskutowano o jakości powietrza w regionie; w jaki sposób je monitorować i dążyć do jego poprawy. Uczestnicy zebrania często podnosili temat uproszczania procedur unijnych, przy ubieganiu się o fundusze na OZE.
Więcej informacji na stronach:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/bialystok/o-czystym-powietrzu-na-obradach-wrds.html
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/o-ochronie-klimatu-na-obradach-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego