Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa podlaskiego

W dniu 2 października 2020 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Sosnowe Zacisze, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa podlaskiego. Na posiedzeniu omówiono aspekty dotychczasowej działalności związku. Obyła się dyskusja na temat bieżących działań i problemów. Zebrano postulaty, a na podstawie sugestii poszczególnych członków Zarządu, wypracowano wspólne stanowisko dotyczące współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami związkowymi.