Przekazanie do Archiwum Państowego dokumentów dotyczących Szpitala w Choroszczy

W marcu bieżącego roku przewodniczący Podlaskiej Federacji ZZ POZ, Eugeniusz Muszyc otrzymał od pana doktora Tadeusza Borowskiego-Beszty unikatowe dokumenty z lat 20-40. XX wieku, dotyczące założyciela szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, doktora pułkownika Zygmunta Brodowicza. Są to: karta ewidencyjna z 1924 roku, pismo ówczesnego ministra zdrowia, które kierowało Zygmunta Brodowicza na emeryturę, czy prośba założyciela szpitala o zwrot odebranego domu, a także kilka innych cennych materiałów archiwalnych w języku polskim i rosyjskim. Między innymi, te właśnie dokumenty posłużyły do napisania książki o 90-letniej historii Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, której Eugeniusz Muszyc jest współautorem. W dniu 17 listopada 2020 roku cenne archiwalia zostały uroczyście przekazane przez panią dyrektor SPP ZOZ w Choroszczy, Ewę Zgiet do Archiwum Państwowego. Będą one udostępniane chętnym – czy to w postaci skanów, czy – jeśli będzie taka potrzeba – oryginałów.

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/192388
https://bialystok.tvp.pl/50835358/ksiazka-o-historii-szpitala-psychiatrycznego-w-choroszczy
https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/foto.-cenne-dokumenty-w-archiwum-podlaskim.-dar-od-szpitala-w-choroszczy.html